Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
19.11.2021
Przeniesienie katalogu WYBORY 2014 do katalogu Skarbnik w menu przedmiotowym
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Ukrycie podkatalogu Informacje z prac Zarządu Powiatu w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Skład Zarządu w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Protokoły z sesji w menu przedmiotowym
Ukrycie katalogu Zarząd Powiatu w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 24.03.2015 do 31.03.2015
 
31.03.2015
Dotyczy dokumentu: „Odbudowa drogi nr 2603 D Wilków od km 12+230 do km 12+730 wraz z murem oporowym na dł. 130 m [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Decyzja
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Decyzja
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
30.03.2015
Dotyczy dokumentu: Odbudowa drogi powiatowej nr 2278 D gr. powiatu - Sędzimirów od km 15+030 do km 18+300, wraz z drogą nr 2625 D od km 11+583 do km 11+783 (Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
27.03.2015
Dotyczy dokumentu: DOBKÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: DOBKÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Projekt umowy"
Dotyczy dokumentu: DOBKÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Gwarancja"
Dotyczy dokumentu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2618 D Kozów – Wysocko dla poprawy dostępności i płynności ruchu drogowego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2618 D Kozów – Wysocko dla poprawy dostępności i płynności ruchu drogowego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Projekt umowy"
Dotyczy dokumentu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2618 D Kozów – Wysocko dla poprawy dostępności i płynności ruchu drogowego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Gwarancja"
Dotyczy dokumentu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2604 D Świerzawa – Rzeszówek, dla poprawy bezpieczeństwa - dostępności i rozwoju
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2604 D Świerzawa – Rzeszówek, dla poprawy bezpieczeństwa - dostępności i rozwoju
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "projekt umowy"
Dotyczy dokumentu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2604 D Świerzawa – Rzeszówek, dla poprawy bezpieczeństwa - dostępności i rozwoju
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Gwarancja"
Dotyczy dokumentu: „Odbudowa drogi nr 2603 D Wilków od km 12+230 do km 12+730 wraz z murem oporowym na dł. 130 m [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: „Odbudowa drogi nr 2603 D Wilków od km 12+230 do km 12+730 wraz z murem oporowym na dł. 130 m [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Projekt umowy"
Dotyczy dokumentu: „Odbudowa drogi nr 2603 D Wilków od km 12+230 do km 12+730 wraz z murem oporowym na dł. 130 m [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Gwarancja"
 
26.03.2015
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr V/20/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych, Uzupełniającego LO dla Dorosłych w Złotoryi oraz Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Złotoryi wchodzących w skład ZSZ im. mjra H. Sucharskiego w Złotoryi
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr IV/19/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego utworzonej przez Starostę Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 29/2015 z dnia 13 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości środków na zadania powiatu finansowane z PFRON w 2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 28/2015 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kierunku kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w SOSzW w Złotoryi
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 27/2015 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Planie audytu wewnętrznego na rok 2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 26/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na dzierżawę nieruchomości zabudowanych będących własnością Powiatu Złotoryjskiego oraz sprzętu medycznego i wyposażenia ZOZ w Złotoryi na okres 30 lat z przeznaczeniem do prowadzenia działaności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 25/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej działki nr 21/3 w obrębie i gminie Wądroże Wielkie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 24/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2015 na terenie Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 23/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w placówkach oświatowych powiatu złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 22/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż mienia będącego własnością Powiatu Złotoryjskiego znajdującego się w granicach działek nr 130/43 i 130/44 położonych w obrębie nr 8, miasta Złotoryja
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 21/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia wielkości środków na zadania powiatu finansowane z PFRON w 2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 20/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Planu finansowania remontów, bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych oraz obiektów mostowych na 2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 19/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 18/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Złotoryjski za rok 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 17/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. zmianiająca uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Złotoryi przy ul. Hożej i obrębie Jerzmanic Zdrój oraz sprzętu medycznego i wyposażenia ZOZ w Złotoryi na okres 30 lat wraz z przejęciem zadań związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Starosta Powiatu Złotoryjskiego ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze KIEROWNIK POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W ZŁOTORYI
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Decyzja
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »