Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
19.11.2021
Przeniesienie katalogu WYBORY 2014 do katalogu Skarbnik w menu przedmiotowym
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Ukrycie podkatalogu Informacje z prac Zarządu Powiatu w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Skład Zarządu w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Protokoły z sesji w menu przedmiotowym
Ukrycie katalogu Zarząd Powiatu w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 15.04.2015 do 21.04.2015
 
21.04.2015
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr V z dnia 26 lutego 2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydziały i samodzielne stanowiska
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
20.04.2015
Dotyczy dokumentu: Odbudowa drogi nr 2603 D Wilków od km 12+230 do km 12+730 wraz z murem oporowym na dł. 130 m [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
16.04.2015
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr VI/28/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy ZOZ w Złotoryi
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr VI/27/2015 z dnia 26 marca 2015 w sprawie powołania Rady Społecznej przy ZPO w Złotoryi
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr VI/26/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia treści zmian w Statucie Związku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr VI/25/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr VI/24/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania Zarządu Fundacji Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego w Złotoryi
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr VI/23/2015 z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Wilkowie-Osiedlu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr VI/22/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr VI/21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Wojcieszowie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 37/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadania publicznego pn. II Rodzinna Regionalna Parafiada Pogórza Kaczawskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 36/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadania publicznego pn. Leszczyna- geologia, historia, górnictwo- przewodnik i film przyrodniczy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 35/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadania publicznego pn. V GOLD-DOGTREKKING 2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 34/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadania publicznego pn. Stanica nieobozowej akcji letniej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 33/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pełniacemu obowiązki Kierownika PZD w Złotoryi do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 32/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Złotoryjskiego za 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Usługa zakwaterowania oraz wyżywienia wraz z organizacją wycieczki szlakiem ginących zawodów dla uczestników wyjazdowych warsztatów dla młodzieży w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Usługa zakwaterowania oraz wyżywienia wraz z organizacją wycieczki szlakiem ginących zawodów dla uczestników wyjazdowych warsztatów dla młodzieży w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zapytanie 1 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 31/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika PCPR w Złotoryi do realizacji programu Erasmus+
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 30/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika PZD w Złotoryi
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komisje rady
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
15.04.2015
Dotyczy dokumentu: Dobków – droga dojazdowa do gruntów rolnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »