Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
19.11.2021
Przeniesienie katalogu WYBORY 2014 do katalogu Skarbnik w menu przedmiotowym
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Ukrycie podkatalogu Informacje z prac Zarządu Powiatu w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Skład Zarządu w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Protokoły z sesji w menu przedmiotowym
Ukrycie katalogu Zarząd Powiatu w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 03.12.2014 do 09.12.2014
 
09.12.2014
Dotyczy dokumentu: Udzielenie kredytu do kwoty 2 200 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na prefinansowanie środków pochodzących z dotacji UE
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Udzielenie kredytu do kwoty 2 200 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na prefinansowanie środków pochodzących z dotacji UE
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Udzielenie kredytu do kwoty 2 200 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na prefinansowanie środków pochodzących z dotacji UE
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa 4 sztuk regałów półkowych do archiwum skręcanych z kształtowników stalowych na potrzeby Referatu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Starostwa Powiatowego w Złotoryi
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr II/8/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr II/7/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. wq sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr II/6/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr II/5/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr II/4/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr II/3/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr II/2/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego rady Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr L/267/2014 z dnia 31 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia WPF Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr L/266/2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr L/265/2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr L/264/2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego ZOZ w Złotoryi za rok 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr L/263/2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany statutu ZOZ w Złotoryi
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr L/262/2014 z dnia 31 pażdziernika 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Złotoryjskiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr L/261/2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność powiatu złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr L/261/2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność powiatu złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr L/261/2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność powiatu złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "261.pdf"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr L/261/2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność powiatu złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik 260.pdf
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr L/261/2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność powiatu złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr L/260/2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność powiatu złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr L/259/2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Lista radnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Komisje rady
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Komisje rady
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Lista radnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Skład Zarządu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
05.12.2014
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr I z sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 25 listopada 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół z sesji Rady Powiatu Nr L odbytej w dniu 31 października 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół z sesji Nr XLIX Rady Powiatu Złotoryjskiego odbytej w dniu 12 września 2014 r
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja listopad
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja październik
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja wrzesień
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja lipiec sierpień
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja czerwiec
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja maj
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
04.12.2014
Dotyczy dokumentu: Rejest rzeczy znalezionych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
03.12.2014
Dotyczy dokumentu: Decyzja nr 366/2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przedłużenie licencji urządzeń aktywnych Fortigate 110C oraz Fortimanager 100C, na potrzeby Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przedłużenie licencji urządzeń aktywnych Fortigate 110C oraz Fortimanager 100C, na potrzeby Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zapytanie nr 1"
Dotyczy dokumentu: Decyzja nr 363/2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Udzielenie kredytu do kwoty 2 200 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na prefinansowanie środków pochodzących z dotacji UE
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Udzielenie kredytu do kwoty 2 200 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na prefinansowanie środków pochodzących z dotacji UE
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zapytanie 2 do SIWZ"

«       ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ...       »