Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
19.11.2021
Przeniesienie katalogu WYBORY 2014 do katalogu Skarbnik w menu przedmiotowym
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Ukrycie podkatalogu Informacje z prac Zarządu Powiatu w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Skład Zarządu w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Protokoły z sesji w menu przedmiotowym
Ukrycie katalogu Zarząd Powiatu w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 10.12.2014 do 16.12.2014
 
16.12.2014
Dotyczy dokumentu: Przedłużenie licencji urządzeń aktywnych Fortigate 110C oraz Fortimanager 100C, na potrzeby Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa kserokopiarki, komputera przenośnego oraz czterech sztuk monitorów LCD LED 27 cali, na potrzeby Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Złotoryi
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Udzielenie kredytu do kwoty 2 200 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na prefinansowanie środków pochodzących z dotacji UE
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
15.12.2014
Dotyczy dokumentu: Udzielenie kredytu do kwoty 2 200 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na prefinansowanie środków pochodzących z dotacji UE
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Udzielenie kredytu do kwoty 2 200 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na prefinansowanie środków pochodzących z dotacji UE
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu: Udzielenie kredytu do kwoty 2 200 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na prefinansowanie środków pochodzących z dotacji UE
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu: Udzielenie kredytu do kwoty 2 200 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na prefinansowanie środków pochodzących z dotacji UE
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "4."
Dotyczy dokumentu: Udzielenie kredytu do kwoty 2 200 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na prefinansowanie środków pochodzących z dotacji UE
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "5. "
Dotyczy dokumentu: Udzielenie kredytu do kwoty 2 200 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na prefinansowanie środków pochodzących z dotacji UE
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "6."
Dotyczy dokumentu: Udzielenie kredytu do kwoty 2 200 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na prefinansowanie środków pochodzących z dotacji UE
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "7. "
Dotyczy dokumentu: Udzielenie kredytu do kwoty 2 200 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na prefinansowanie środków pochodzących z dotacji UE
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia" na "1."
Dotyczy dokumentu: Udzielenie kredytu do kwoty 2 200 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na prefinansowanie środków pochodzących z dotacji UE
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"
Dotyczy dokumentu: Udzielenie kredytu do kwoty 2 200 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na prefinansowanie środków pochodzących z dotacji UE
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
11.12.2014
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
10.12.2014
Dotyczy dokumentu: Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych będących własnością Powiatu Złotoryjskiego oraz sprzętu medycznego i wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi ul. Hoża 11 /ZOZ w Złotoryi/, na okres 30 lat z przeznaczeniem do prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik " Załącznik nr 10 - Wzór formularza ofertowego"
Dotyczy dokumentu: Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych będących własnością Powiatu Złotoryjskiego oraz sprzętu medycznego i wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi ul. Hoża 11 /ZOZ w Złotoryi/, na okres 30 lat z przeznaczeniem do prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych będących własnością Powiatu Złotoryjskiego oraz sprzętu medycznego i wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi ul. Hoża 11 /ZOZ w Złotoryi/, na okres 30 lat z przeznaczeniem do prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 300/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanych będących własnością Powiatu Złotoryjskiego oraz sprzętu medycznego i wyposażenia ZOZ w Złotoryi na okres 30 lat z przeznaczeniem do prowadzenia działalności związanej z udzielaniem śwaidczeń zdrowotnych na terenie powiatu złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych będących własnością Powiatu Złotoryjskiego oraz sprzętu medycznego i wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi ul. Hoża 11 /ZOZ w Złotoryi/, na okres 30 lat z przeznaczeniem do prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 299/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia WPF Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 298/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu pisemnym nieograniczonym nieruchomości położonej w Złotoryi przy ul. Hożej i w obrębie Jerzmanice Zdrój oraz sprzętu medycznego i wyposażenia ZOZ w Złotoryi na okres 30 lat wraz z przejęciem zadań związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych będących własnością Powiatu Złotoryjskiego oraz sprzętu medycznego i wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi ul. Hoża 11 /ZOZ w Złotoryi/, na okres 30 lat z przeznaczeniem do prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik " Załącznik nr 8 - Umowy zawarte przez Zespół
Opieki Zdrowotnej w Złotoryi z instytucją pośredniczącą na
realizację projektów z udziałem środków unijnych, zgodnie ze spisem
zawartym w rozdziale III pkt 1.12"
Dotyczy dokumentu: Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych będących własnością Powiatu Złotoryjskiego oraz sprzętu medycznego i wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi ul. Hoża 11 /ZOZ w Złotoryi/, na okres 30 lat z przeznaczeniem do prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 9 - Wykaz sprzętu zakupionego w
ramach realizacji projektów z udziałem środków unijnych"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 297/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie uszczególowienia planu wydatków budżetu powiatu złotoryjskiego na rok 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 296/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu powiatu złotoryjskiego na rok 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 295/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia projektów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2015 oraz WFP Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych będących własnością Powiatu Złotoryjskiego oraz sprzętu medycznego i wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi ul. Hoża 11 /ZOZ w Złotoryi/, na okres 30 lat z przeznaczeniem do prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik " Załącznik nr 2 - Mapa ewidencyjna oraz wypis z
rejestru gruntów i wypis z kartoteki budynków nieruchomości
położonej w Złotoryi przy ul. Hożej 11, przeznaczonej do dzierżawy
wraz z usytuowanymi na niej budynkami"
Dotyczy dokumentu: Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych będących własnością Powiatu Złotoryjskiego oraz sprzętu medycznego i wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi ul. Hoża 11 /ZOZ w Złotoryi/, na okres 30 lat z przeznaczeniem do prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik " Załącznik nr 3 - Mapa ewidencyjna oraz wypis z
rejestru gruntów nieruchomości położonej w Jerzmanicach Zdroju w
gminie Złotoryja (awaryjne źródło zasilania szpitala w wodę pitną)
przeznaczonej do dzierżawy"
Dotyczy dokumentu: Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych będących własnością Powiatu Złotoryjskiego oraz sprzętu medycznego i wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi ul. Hoża 11 /ZOZ w Złotoryi/, na okres 30 lat z przeznaczeniem do prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 4 - Szczegółowy rodzaj i rozkład
oraz sposób zagospodarowania budynków wchodzących w skład
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy"
Dotyczy dokumentu: Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych będących własnością Powiatu Złotoryjskiego oraz sprzętu medycznego i wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi ul. Hoża 11 /ZOZ w Złotoryi/, na okres 30 lat z przeznaczeniem do prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 5 - Wykaz umów zawartych przez ZOZ w
Złotoryi z NFZ, z podwykonawcami świadczeń zdrowotnych dla Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Złotoryi"
Dotyczy dokumentu: Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych będących własnością Powiatu Złotoryjskiego oraz sprzętu medycznego i wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi ul. Hoża 11 /ZOZ w Złotoryi/, na okres 30 lat z przeznaczeniem do prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 6 - Projekt umowy dzierżawy
pomiędzy Powiatem Złotoryjskim, Zespołem Opieki Zdrowotnej w
Złotoryi, a Oferentem wybranym w przetargu"
Dotyczy dokumentu: Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych będących własnością Powiatu Złotoryjskiego oraz sprzętu medycznego i wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi ul. Hoża 11 /ZOZ w Złotoryi/, na okres 30 lat z przeznaczeniem do prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - Wykaz umów zawartych pomiędzy
ZOZ w Złotoryi, a najemcami i dzierżawcami pomieszczeń wchodzących w
skład majątku użytkowanego przez ZOZ w Złotoryi"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 294/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Złotoryi przy ul. Hożej i w obrębie Jerzmanice Zdrój oraz sprzętu medycznego i wyposażenia ZOZ w Złotoryi na okres 30 lat wraz z przejęciem zadań związanych z udziałem świadczeń zdrowotnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 293/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości środków na zadania powiatu finansowane z PFRON w 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 292/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu powiatu złotoryjskiego na rok 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 291/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadania publicznego pn. "III Turniej Mikołajkowy w Piłce Ręcznej Młodzików o Puchar Prezesa SPR Górnik Złotoryja"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 290/2014 z dnia 22 paździenika 2014 r. w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych będących własnością Powiatu Złotoryjskiego oraz sprzętu medycznego i wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi ul. Hoża 11 /ZOZ w Złotoryi/, na okres 30 lat z przeznaczeniem do prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - Wykaz sprzętu medycznego i
wyposażenia (stanowiącego środki trwałe ZOZ w Złotoryi oraz
przedmiotów długotrwałego użytku nie będących środkami trwałymi
przeznaczonych do dzierżawy)"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 289/2014 z dnia 16 października 2014 r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia wielkości środków na zadania powiatu finansowane z PFRON w 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych będących własnością Powiatu Złotoryjskiego oraz sprzętu medycznego i wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi ul. Hoża 11 /ZOZ w Złotoryi/, na okres 30 lat z przeznaczeniem do prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pełna treść ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu: Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych będących własnością Powiatu Złotoryjskiego oraz sprzętu medycznego i wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi ul. Hoża 11 /ZOZ w Złotoryi/, na okres 30 lat z przeznaczeniem do prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE: Obsługa Powiatu Złotoryjskiego w zakresie geologii
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE: Obsługa Powiatu Złotoryjskiego w zakresie geologii
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE: Obsługa Powiatu Złotoryjskiego w zakresie geologii
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE: Obsługa Powiatu Złotoryjskiego w zakresie geologii
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE: Obsługa Powiatu Złotoryjskiego w zakresie geologii
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE: Obsługa Powiatu Złotoryjskiego w zakresie geologii
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "1"
Dotyczy dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE: Obsługa Powiatu Złotoryjskiego w zakresie geologii
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "2"
Dotyczy dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE: Obsługa Powiatu Złotoryjskiego w zakresie geologii
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "3"
Dotyczy dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE: Obsługa Powiatu Złotoryjskiego w zakresie geologii
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ...       »