Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
19.11.2021
Przeniesienie katalogu WYBORY 2014 do katalogu Skarbnik w menu przedmiotowym
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Ukrycie podkatalogu Informacje z prac Zarządu Powiatu w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Skład Zarządu w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Protokoły z sesji w menu przedmiotowym
Ukrycie katalogu Zarząd Powiatu w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 07.01.2015 do 13.01.2015
 
13.01.2015
Dotyczy dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa środków czystości i materiałów chemicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa środków czystości i materiałów chemicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa środków czystości i materiałów chemicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "3"
Dotyczy dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa środków czystości i materiałów chemicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "2"
Dotyczy dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa środków czystości i materiałów chemicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "1"
Dotyczy dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa środków czystości i materiałów chemicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa środków czystości i materiałów chemicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik 4
Dotyczy dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa środków czystości i materiałów chemicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik 3
Dotyczy dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa środków czystości i materiałów chemicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik 2
Dotyczy dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa środków czystości i materiałów chemicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik 1
Dotyczy dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa środków czystości i materiałów chemicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr III/18/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwala Nr III/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu na I półrocze 2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr III/15/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na I półrocze 2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr III/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr III/12/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr III/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr III/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie przyjęcia WPF Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr III/9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 7/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Złotoryjskiego do wykonania czynności prawnych polegających na otwarciu linii kredytowej w PBS w Złotoryi
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 6/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Złotoryjskiego do wykonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu długoterminowego w PBS w Złotoryi
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 5/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości środków na zadania powiatu finansowane z PFRON w 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia działek na terenie Miasta Złotoryja kategorii dróg gminnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia działek na terenie Miasta Złotoryja kategorii dróg gminnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "4.pdf"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 3/2014 z dnia 10 grudnia 2014 w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem wolnego pomieszczenia biurowego będącego własnością powiatu złotoryjskiego znajdującego się w budynku położonym w Złotoryi przy pl. Niepodległości 8
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 2/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przatargu ustnego nieograniczonego na wynajem wolnego pomieszczenia biurowego będącego własnością powiatu złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 1/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej kwalifikującej beneficjentów ostatecznych do projektu "Złota Sieć II- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
12.01.2015
Dotyczy dokumentu: Decyzja nr 404/2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komisje rady
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
07.01.2015
Dotyczy dokumentu: Lista radnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Mariusz Misiuna korekta"
Dotyczy dokumentu: Organizacja i przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych dla obszaru zawodowego: Technik procesów introligatorskich - wykonywanie obróbki druków luźnych oraz Technik procesów drukowania - wykonywanie form drukowych w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Organizacja i przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych dla obszaru zawodowego: Technik procesów introligatorskich - wykonywanie obróbki druków luźnych oraz Technik procesów drukowania - wykonywanie form drukowych w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Organizacja i przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych dla obszaru zawodowego: Technik procesów introligatorskich - wykonywanie obróbki druków luźnych oraz Technik procesów drukowania - wykonywanie form drukowych w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Organizacja i przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych dla obszaru zawodowego: Technik procesów introligatorskich - wykonywanie obróbki druków luźnych oraz Technik procesów drukowania - wykonywanie form drukowych w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Organizacja i przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych dla obszaru zawodowego: Technik procesów introligatorskich - wykonywanie obróbki druków luźnych oraz Technik procesów drukowania - wykonywanie form drukowych w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"
Dotyczy dokumentu: Organizacja i przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych dla obszaru zawodowego: Technik procesów introligatorskich - wykonywanie obróbki druków luźnych oraz Technik procesów drukowania - wykonywanie form drukowych w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy dokumentu: Organizacja i przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych dla obszaru zawodowego: Technik procesów introligatorskich - wykonywanie obróbki druków luźnych oraz Technik procesów drukowania - wykonywanie form drukowych w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"
Dotyczy dokumentu: Organizacja i przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych dla obszaru zawodowego: Technik procesów introligatorskich - wykonywanie obróbki druków luźnych oraz Technik procesów drukowania - wykonywanie form drukowych w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Organizacja i przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych dla obszaru zawodowego: Technik procesów introligatorskich - wykonywanie obróbki druków luźnych oraz Technik procesów drukowania - wykonywanie form drukowych w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ...       »