Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
19.11.2021
Przeniesienie katalogu WYBORY 2014 do katalogu Skarbnik w menu przedmiotowym
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Ukrycie podkatalogu Informacje z prac Zarządu Powiatu w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Skład Zarządu w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Protokoły z sesji w menu przedmiotowym
Ukrycie katalogu Zarząd Powiatu w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 28.01.2015 do 03.02.2015
 
03.02.2015
Dotyczy dokumentu: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"
Dotyczy dokumentu: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
02.02.2015
Dotyczy dokumentu: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (tusze, tonery, bębny), będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Złotoryi
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (tusze, tonery, bębny), będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Złotoryi
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (tusze, tonery, bębny), będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Złotoryi
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rejestr umów 2014
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestr umów 2014
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rejestr umów 2014"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko: Animator programu – "Moje Boisko ORLIK 2012”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko: Animator programu – "Moje Boisko ORLIK 2012”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
30.01.2015
Dotyczy dokumentu: Rejestr umów 2014
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestr umów 2015
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestr umów 2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rejestr umów 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
29.01.2015
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi i pierwszym egzaminem państwowym w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"
Dotyczy dokumentu: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi i pierwszym egzaminem państwowym w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi i pierwszym egzaminem państwowym w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa środków czystości i materiałów chemicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sekretarz
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
28.01.2015
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych w 2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Złotoryjskim w roku 2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ...       »