Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
19.11.2021
Przeniesienie katalogu WYBORY 2014 do katalogu Skarbnik w menu przedmiotowym
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Ukrycie podkatalogu Informacje z prac Zarządu Powiatu w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Skład Zarządu w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Protokoły z sesji w menu przedmiotowym
Ukrycie katalogu Zarząd Powiatu w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 11.02.2015 do 17.02.2015
 
17.02.2015
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Z. Bernacki.pdf"
Dotyczy dokumentu: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi i pierwszym egzaminem państwowym w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi i pierwszym egzaminem państwowym w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi i pierwszym egzaminem państwowym w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "R.Raszkiewicz.pdf"
Dotyczy dokumentu: Plan kontroli na rok 2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
12.02.2015
Dotyczy dokumentu: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
11.02.2015
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 16/2015 z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Powiatu Złotoryjskiego, położonych w obrębie nr 8 Miasta Złotoryja
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 15/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi PZD w Złotoryi do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika jednostki
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 14/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia starosty i wicestarosty do złożenia oświadczenia woli w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 13/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu złotoryjskiego na rok 2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 12/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejmowanymi na własność Powiatu Złotoryjskiego na podstawie art. 130 a ust. 10 ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz powołania Komisji ds. sprzedaży i likwidacji tych pojazdów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 11/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie Planu Dofinansowania Form Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na 2015 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 10/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 9/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki oraz sportu i rekreacji w 2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 8/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "R. Pawłowski.pdf"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "W. Grabos.pdf"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "E.Gogula.pdf"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "J. Dębski.pdf"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "B. Charytoniuk.pdf"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ł. Horodyski.pdf"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "B. Kołodziej.pdf"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "I. Żurawski.pdf"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Z. Zięba.pdf"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "J. Sudoł.pdf"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "M. Słonina.pdf"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Z. Pietruszka.pdf"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "P. Okręglicki.pdf"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "K. Niklewicz.pdf"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "A. Melska.pdf"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "P. Macuga.pdf"
Dotyczy dokumentu: Radni
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarząd
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Radni
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Radni
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby Jednostek Organizacyjnych Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby Jednostek Organizacyjnych Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "2"
Dotyczy dokumentu: Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby Jednostek Organizacyjnych Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "1"
Dotyczy dokumentu: Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby Jednostek Organizacyjnych Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "3"
Dotyczy dokumentu: Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby Jednostek Organizacyjnych Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby Jednostek Organizacyjnych Powiatu Złotoryjskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe oraz do urządzeń aktywnych Fortigate 110C i Fortianalyzer 100C, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »