Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
19.11.2021
Przeniesienie katalogu WYBORY 2014 do katalogu Skarbnik w menu przedmiotowym
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Ukrycie podkatalogu Informacje z prac Zarządu Powiatu w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Skład Zarządu w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Protokoły z sesji w menu przedmiotowym
Ukrycie katalogu Zarząd Powiatu w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 11.03.2015 do 17.03.2015
 
17.03.2015
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
13.03.2015
Dotyczy dokumentu: Sukcesywny zakup z dostawą emulsji szybkorozpadowej klasy K1-65 C65 B 3 PU/RC w ilości 50,0 t wraz ze zbiornikiem o pojemności min. 12 kubików z funkcją ogrzewania, loco baza Wykonawcy - Obwód Drogowy w Świerzawie ul. Jeleniogórska 28
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sukcesywny zakup z dostawą emulsji szybkorozpadowej klasy K1-65 C65 B 3 PU/RC w ilości 50,0 t wraz ze zbiornikiem o pojemności min. 12 kubików z funkcją ogrzewania, loco baza Wykonawcy - Obwód Drogowy w Świerzawie ul. Jeleniogórska 28
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ po modyfikacji"
Dotyczy dokumentu: DOBKÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: DOBKÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Przedmiar - po zmianie"
Dotyczy dokumentu: DOBKÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na pytanie dotyczące SIWZ"
Dotyczy dokumentu: DOBKÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ po modyfikacji"
Dotyczy dokumentu: DOBKÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Kosztorys Ofertowy - po zmianie"
Dotyczy dokumentu: „Odbudowa drogi nr 2603 D Wilków od km 12+230 do km 12+730 wraz z murem oporowym na dł. 130 m [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: „Odbudowa drogi nr 2603 D Wilków od km 12+230 do km 12+730 wraz z murem oporowym na dł. 130 m [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plan sytuacyjny 2"
Dotyczy dokumentu: „Odbudowa drogi nr 2603 D Wilków od km 12+230 do km 12+730 wraz z murem oporowym na dł. 130 m [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plan sytuacyjny 1 "
Dotyczy dokumentu: „Odbudowa drogi nr 2603 D Wilków od km 12+230 do km 12+730 wraz z murem oporowym na dł. 130 m [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Przekrój poprzeczny
Dotyczy dokumentu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2618 D Kozów – Wysocko dla poprawy dostępności i płynności ruchu drogowego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2618 D Kozów – Wysocko dla poprawy dostępności i płynności ruchu drogowego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ po modyfikacji"
Dotyczy dokumentu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2618 D Kozów – Wysocko dla poprawy dostępności i płynności ruchu drogowego
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik SIWZ po modyfikacji
Dotyczy dokumentu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2618 D Kozów – Wysocko dla poprawy dostępności i płynności ruchu drogowego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2618 D Kozów – Wysocko dla poprawy dostępności i płynności ruchu drogowego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ po modyfikacji"
Dotyczy dokumentu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2604 D Świerzawa – Rzeszówek, dla poprawy bezpieczeństwa - dostępności i rozwoju
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2604 D Świerzawa – Rzeszówek, dla poprawy bezpieczeństwa - dostępności i rozwoju
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ po modyfikacji"
Dotyczy dokumentu: „Odbudowa drogi nr 2603 D Wilków od km 12+230 do km 12+730 wraz z murem oporowym na dł. 130 m [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: „Odbudowa drogi nr 2603 D Wilków od km 12+230 do km 12+730 wraz z murem oporowym na dł. 130 m [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: „Odbudowa drogi nr 2603 D Wilków od km 12+230 do km 12+730 wraz z murem oporowym na dł. 130 m [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Opis techniczny (w formacie pdf)"
Dotyczy dokumentu: „Odbudowa drogi nr 2603 D Wilków od km 12+230 do km 12+730 wraz z murem oporowym na dł. 130 m [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ - po modyfikacji"
 
12.03.2015
Dotyczy dokumentu: „Odbudowa drogi powiatowej nr 2278 D gr. powiatu - Sędzimirów od km 15+030 do km 18+300, wraz z drogą nr 2625 D od km 11+583 do km 11+783 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: „Odbudowa drogi powiatowej nr 2278 D gr. powiatu - Sędzimirów od km 15+030 do km 18+300, wraz z drogą nr 2625 D od km 11+583 do km 11+783 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: „Odbudowa drogi powiatowej nr 2278 D gr. powiatu - Sędzimirów od km 15+030 do km 18+300, wraz z drogą nr 2625 D od km 11+583 do km 11+783 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "SIWZ po modyfikacji"
 
11.03.2015
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2604 D Świerzawa – Rzeszówek, dla poprawy bezpieczeństwa - dostępności i rozwoju
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2604 D Świerzawa – Rzeszówek, dla poprawy bezpieczeństwa - dostępności i rozwoju
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Harmomogram rzeczowo-finansowy"
Dotyczy dokumentu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2618 D Kozów – Wysocko dla poprawy dostępności i płynności ruchu drogowego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2618 D Kozów – Wysocko dla poprawy dostępności i płynności ruchu drogowego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Harmonogram rzeczowo-finansowy"
Dotyczy dokumentu: DOBKÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »