Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
11.12.2015
Ukrycie katalogu Rejestry i archiwa w menu przedmiotowym
Ukrycie katalogu Przetargi / Zapytania ofertowe w menu przedmiotowym
Ukrycie katalogu Podstawy prawne w menu przedmiotowym
Ukrycie katalogu Starostwo Powiatowe w menu przedmiotowym
Ukrycie katalogu Komunikaty, obwieszczenia w menu przedmiotowym
Ukrycie katalogu Rejestry umów w menu przedmiotowym
Ukrycie katalogu Biuro Rzeczy Znalezionych w menu przedmiotowym
Ukrycie katalogu Informacje w menu przedmiotowym
Ukrycie katalogu Oświadczenia majątkowe w menu przedmiotowym
Przywrócenie katalogu Rejestry i archiwa w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 07.09.2015 do 13.09.2015
 
07.09.2015
Dotyczy dokumentu: Wydział Architektury i Budownictwa (AB)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Architektury i Budownictwa (AB)
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.
Dotyczy dokumentu: Wydział Architektury i Budownictwa (AB)
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych
(obiektu budowlanego) nie wymagających pozwolenia na budowę.
Dotyczy dokumentu: Wydział Architektury i Budownictwa (AB)
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę.
Dotyczy dokumentu: Wydział Architektury i Budownictwa (AB)
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy
Dotyczy dokumentu: Wydział Architektury i Budownictwa (AB)
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii //
Dotyczy dokumentu: Wydział Architektury i Budownictwa (AB)
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania //
Dotyczy dokumentu: Wydział Architektury i Budownictwa (AB)
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności
lokali //
Dotyczy dokumentu: Wydział Architektury i Budownictwa (AB)
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę.
Dotyczy dokumentu: Wydział Architektury i Budownictwa (AB)
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek pozwolenia na budowę
Dotyczy dokumentu: Wydział Architektury i Budownictwa (AB)
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek pozwolenia na rozbiórkę

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »