Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 05.03.2013 Uchwała Nr XXX/160/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
 05.03.2013 Uchwała Nr XXX/159/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2013
 05.03.2013 Uchwała Nr XXX/158/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie założenia gimnazjum dwujęzycznego i nadania statutu
 19.02.2013 Uchwała Nr XXIX/157/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Złotoryjskiego w Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
 19.02.2013 Uchwała Nr XXIX/156/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego Nr XXV/131/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Złotoryjskiego w Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
 19.02.2013 Uchwała Nr XXIX/155/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w Komisji Rewizyjnej
 19.02.2013 Uchwała Nr XXIX/154/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Złotoryjskiego
 19.02.2013 Uchwała Nr XXIX/153/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
 19.02.2013 Uchwała Nr XXIX/152/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
 19.02.2013 Uchwała Nr XXIX/151/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego Nr XXV/130/2012 z dnia 29.10.2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego

«       3   4   5   6   7   8   9         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 4055