Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 09.04.2013 Uchwała Nr XXXI/170/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2013
 09.04.2013 Uchwała Nr XXXI/169/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie ZOZ w Złotoryi nieruchomości stanowiących własność Powiatu Złotoryjskiego
 09.04.2013 Uchwała Nr XXXI/168/2013 z dnia 28 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjum dwujęzycznego i nadania statutu
 09.04.2013 Uchwała Nr XXXI/167/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Zacisze" w Złotoryi
 09.04.2013 Uchwała Nr XXXI/166/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Radzie Programowej Fundacji Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego
 09.04.2013 Uchwała Nr XXXI/165/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
 09.04.2013 Uchwała Nr XXXI/164/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 09.04.2013 Uchwała Nr XXXI/163/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy ZOZ w Złotoryi
 09.04.2013 Uchwała Nr XXXI/162/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Złotoryjski oraz warunków i zasad korzystania z nich
 05.03.2013 Uchwała Nr XXX/161/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi przy ul. Kolejowej 4

«       2   3   4   5   6   7   8   9         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 4052