Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 12.07.2013 Uchwała Nr XXXIV/180/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latch 2013-2015 projektu pn.: "Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Złotoryjskim-pilotażowe wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli"
 12.07.2013 Uchwała Nr XXXIV/179/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Złotoryi
 12.07.2013 Uchwała Nr XXXIV/178/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy ZPO w Złotoryi
 12.07.2013 Uchwała Nr XXXIV/177/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu na II półrocze 2013 r.
 12.07.2013 Uchwała Nr XXXIV/176/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na II półrocze 2013 r.
 28.05.2013 Uchwała Nr XXXIII/175/2013 z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2013
 28.05.2013 Uchwała Nr XXXIII/174/2013 z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora ZOZ w Złotoryi
 28.05.2013 Uchwała Nr XXXIII/173/2013 z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie utworzenia Domu Dziecka w Wilkowie- Osiedlu i nadania statutu
 30.04.2013 Uchwała Nr XXXII/172/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2013
 09.04.2013 Uchwała Nr XXXI/171/2013 z dnia 28 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego

«       1   2   3   4   5   6   7   8   9         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 4030