Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 12.07.2013 Uchwała Nr XXXIV/190/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania "Termomodernizacja budynku szpitala ZOZ w Złotoryi wraz z montażem solarów do produkcji ciepłej wody"
 12.07.2013 Uchwała Nr XXXIV/189/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia WPF Powiatu Złotoryjskiego
 12.07.2013 Uchwała Nr XXXIV/188/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budzetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2013
 12.07.2013 Uchwała Nr XXXIV/187/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz okreslenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 12.07.2013 Uchwała Nr XXXIV/186/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZPO w Złotoryi za 2012 r.
 12.07.2013 Uchwała Nr XXXIV/185/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZOZ w Złotoryi za 2012 r.
 12.07.2013 Uchwała Nr XXXIV/184/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2012 rok
 12.07.2013 Uchwała Nr XXXIV/183/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2012 rok
 12.07.2013 Uchwała Nr XXXIV/182/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie odpowiedzi na skargę
 12.07.2013 Uchwała Nr XXXIV/181/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych , których właścielem lub zarządzającym jest Powiat Złotoryjski oraz warunków i zasad korzystania z nich

«       1   2   3   4   5   6   7   8   9         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 4020