Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 05.11.2013 Uchwała Nr XXXVIII/200/2013 z dnia 25.10.2013 r. w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wilkowie- Osiedlu
 05.11.2013 Uchwała Nr XXXVIII/199/2013 z dnia 25.10.2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2013
 05.11.2013 Uchwała Nr XXXVIII/198/2013 z dnia 25.10.2013 r. w sprawie odpowiedzi na skargę
 04.10.2013 Uchwała Nr XXXVII/197/2013 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2013
 04.10.2013 Uchwała Nr XXXXVII/196/2013 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednilitego uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu złotoryjskiego
 04.10.2013 Uchwała Nr XXXVII/195/2013 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
 09.09.2013 Uchwała Nr XXXVI/194/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2013 r.
 09.09.2013 Uchwała Nr XXXVI/193/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie pokrycia ujemnego wyniku fonansowego ZOZ w Złotoryi za rok 2012
 09.09.2013 Uchwała Nr XXXVI/192/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwaly Rady Powiatu Złotoryjskiego Nr IV/29/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu Naprawczego Powiatu Złotoryjskiego".
 09.09.2013 Uchwała Nr XXXVI/191/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji

«       1   2   3   4   5   6   7   8   9         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 4029