Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 02.01.2014 Uchwała Nr XXXIX/210/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Złotoryjskiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.
 02.01.2014 Uchwała Nr XXXIX/209/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego ZOZ w Złotoryi za rok 2013.
 02.01.2014 Uchwała Nr XXXIX/208/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Złotoryjskiego
 02.01.2014 Uchwała Nr XXXIX/207/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Powiatu
 02.01.2014 Uchwała Nr XXXIX/206/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
 05.11.2013 Uchwała Nr XXXVIII/205/2013 z dnia 25.10.2013 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Złotoryjskiego
 05.11.2013 Uchwała Nr XXXVIII/204/2013 z dnia 25.10.2013 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Złotoryjskiego
 05.11.2013 Uchwała Nr XXXVIII/203/2013 z dnia 25.10.2013 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Złotoryjskiego
 05.11.2013 Uchwała Nr XXXVIII/202/2013 z dnia 25.10.2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Starosty Powiatu Złotoryjskiego
 05.11.2013 Uchwała Nr XXXVIII/201/2013 z dnia 25.10.2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu

«       1   2   3   4   5   6   7   8         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 4019