Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 16.04.2015 Uchwała Nr 37/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadania publicznego pn. II Rodzinna Regionalna Parafiada Pogórza Kaczawskiego
 16.04.2015 Uchwała Nr 36/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadania publicznego pn. Leszczyna- geologia, historia, górnictwo- przewodnik i film przyrodniczy
 16.04.2015 Uchwała Nr 35/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadania publicznego pn. V GOLD-DOGTREKKING 2015
 16.04.2015 Uchwała Nr 34/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadania publicznego pn. Stanica nieobozowej akcji letniej
 16.04.2015 Uchwała Nr 33/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pełniacemu obowiązki Kierownika PZD w Złotoryi do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego
 16.04.2015 Uchwała Nr 32/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Złotoryjskiego za 2014 r.
 16.04.2015 Uchwała Nr 31/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika PCPR w Złotoryi do realizacji programu Erasmus+
 16.04.2015 Uchwała Nr 30/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika PZD w Złotoryi
 26.03.2015 Uchwała Nr 29/2015 z dnia 13 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości środków na zadania powiatu finansowane z PFRON w 2015 r.
 26.03.2015 Uchwała Nr 28/2015 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kierunku kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w SOSzW w Złotoryi

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1032