Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 16.04.2015 Uchwała Nr VI/28/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy ZOZ w Złotoryi
 16.04.2015 Uchwała Nr VI/27/2015 z dnia 26 marca 2015 w sprawie powołania Rady Społecznej przy ZPO w Złotoryi
 16.04.2015 Uchwała Nr VI/26/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia treści zmian w Statucie Związku
 16.04.2015 Uchwała Nr VI/25/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2015
 16.04.2015 Uchwała Nr VI/24/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania Zarządu Fundacji Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego w Złotoryi
 16.04.2015 Uchwała Nr VI/23/2015 z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Wilkowie-Osiedlu
 16.04.2015 Uchwała Nr VI/22/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
 16.04.2015 Uchwała Nr VI/21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Wojcieszowie
 26.03.2015 Uchwała Nr V/20/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych, Uzupełniającego LO dla Dorosłych w Złotoryi oraz Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Złotoryi wchodzących w skład ZSZ im. mjra H. Sucharskiego w Złotoryi
 26.03.2015 Uchwała Nr IV/19/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego utworzonej przez Starostę Złotoryjskiego
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 939