Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 14.01.2014 Uchwała Nr XLI/230/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Złotoryjskiego
 14.01.2014 Uchwała Nr XLI/229/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia WPF Powiatu Złotoryjskiego
 14.01.2014 Uchwała Nr XLI/228/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2013
 14.01.2014 Uchwała Nr XLI/227/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Złotoryi
 14.01.2014 Uchwała Nr XLI/226/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru sekretarza Komisji Rewizyjnej
 14.01.2014 Uchwała Nr XLI/225/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczacego Komisji Rewizyjnej
 14.01.2014 Uchwała Nr XLI/224/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej
 14.01.2014 Uchwała Nr XLI/223/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu Złotoryjskiego
 14.01.2014 Uchwała Nr XLI/222/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Złotoryjskiego na rok 2014
 14.01.2014 Uchwała Nr XLI/221/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Złotoryjskiego na I półrocze 2014 r.

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 4515