Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 04.02.2013 Uchwała Nr 145/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Złotoryjskiego do wykonania czynności polegających na otwarciu linii kredytowej w PGS w Złotoryi
 04.02.2013 Uchwała Nr 144/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Złotoryjskiego do wykonania czynności polegających na otwarciu linii kredytowej w PGS w Złotoryi
 04.02.2013 Uchwała Nr 143/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu złotoryjskiego na rok 2012
 04.02.2013 Uchwała Nr 142/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu powiatu złotoryjskiego na rok 2012
 04.02.2013 Uchwała Nr 141/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości środków na zadania powiatu finansowane z PFRON w 2012 r.
 02.01.2013 Uchwała Nr 140/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2013
 02.01.2013 Uchwała Nr 139/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki oraz sportu i rekreacji w 2013 r.
 02.01.2013 Uchwała Nr 138/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości środków na zadania powiatu finansowane z PFRON w 2012 r.
 02.01.2013 Uchwała Nr 137/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w projekcie "Złota sieć- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim"
 02.01.2013 Uchwała Nr 136/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia i skierowania do Rady Powiatu Złotoryjskiego projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projketu "Złota sieć II- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim"

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3382