Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 19.02.2013 Uchwała Nr XXVIII/149/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. zmienijąca uchwałę w sprawie przyjęcia WPF Powiatu Złotoryjskiego
 19.02.2013 Uchwała Nr XXVIII/147/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjksiego na rok 2012
 19.02.2013 Uchwała Nr XXVIII/148/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia wierzytelności należnej Powiatowy Złotoryjskiemu od ZOZ w Złotoryi z tytułu udzielonych pożyczek
 19.02.2013 Uchwała Nr XXVIII/146/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności w ZAZ w Świerzawie
 19.02.2013 Uchwała Nr XXVIII/145/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółki z o.o. pod nazwą Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Złotoryi
 19.02.2013 Uchwala Nr XXVIII/144/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Złotoryjskiego
 19.02.2013 Uchwała Nr XXVIII/143/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Złotoryjskiego na rok 2013
 19.02.2013 Uchwała Nr XXVIII/142/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Złotoryjskiego na I półrocze 2013 r.
 19.02.2013 Uchwała Nr XXVIII/141/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Złotoryjskiego na I półrocze 2013 r.
 02.01.2013 Uchwała Nr XXVII/140/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3351