Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 03.01.2012 Uchwała Nr XV/93/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę.
 03.01.2012 Uchwała Nr XV/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Złotoryjskiego
 03.01.2012 Uchwała Nr XV/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Złotoryjskiego do Związku Pracodawców Polska Miedź w Lubinie.
 03.01.2012 Uchwała Nr XV/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2011.
 03.01.2012 Uchwała Nr XV/89/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usuniecia pojazdu.
 03.01.2012 Uchwała Nr XV/88/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji
 03.01.2012 Uchwała Nr XV/87/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Złotoryjskiego na rok 2012.
 03.01.2012 Uchwała Nr XV/86/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Złotoryjskiego na I półrocze 2012 r.
 03.01.2012 Uchwała Nr XV/85/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Złotoryjskiego na I półrocze 2012 r.
 03.01.2012 Uchwała Nr XV/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Powiatu Złotoryjskiego na lata 2012-2017.

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3927