Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi
  Menu przedmiotowe
  Starostwo Powiatowe /  Wydziały i samodzielne stanowiska
Tytuł dokumentu: Wydziały i samodzielne stanowiska
Data publikacji: 16.05.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 
Sekretarz

Skarbnik

Wydział Komunikacji

Wydział Finansowy

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Wydział Zdrowia

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej
Wydział Organizacyjno - Prawny

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Referat Ochrona BHP i Ppoż.

Referat Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Samodzielne stanowisko ds. funduszy zewnętrznych
  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Tomasz Chowański

 Rejestr zmian dokumentu
21.04.2015 Edycja dokumentu (Kamil Goda)