Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotoryi

Starostwo Powiatowe w Złotoryi

Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7.30 - 15.30
wtorek  - 8.00 - 16.00


Starosta przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 12.00 do godz. 16.00  


Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
poniedziałek - piątek - 7.30 - 15.30

Wydział Zdrowia oraz Referat Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
poniedziałek - piątek - 7.00 - 15.00
 
(w dniach posiedzeń powiatowej Komisji Orzekającej o Niepełnosprawności, pracownik obsługujący posiedzenia świadczy pracę od godz. 11.00 do godz. 19.00)